Len vďaka očkovaniu môžeme dúfať
v normálne fungovanie spoločnosti, vrátane kolektívov detí a ich návratu do škôl

Na otázky odpovedá pediatrička MUDr. Marta Špániková

Môže mať aj u detí ochorenie na covid-19 ťažký priebeh?

U detí je priebeh tohto ochorenia zvyčajne ľahší ako u dospelých. Dokonca poznáme aj bezpríznakový priebeh. Nakazené dieťa však šíri infekciu. Ak však dieťa príznaky má, je choré. Keď si spomeniem, koľko mamičiek má strach a navštívi lekára s dieťaťom už pri dva-tri dni trvajúcej nádche, tak treba povedať, že ochorenie covid-19 ani u detí nie je banálna nádcha. Preto sa divím, že sa rodičia nechávajú uchlácholiť informáciami, vlastne dezinformáciami, o bezvýznamnosti a neexistujúcom ohrození zdravia dieťaťa vírusom covid-19. V žiadnom prípade to nie je pravda! Malá časť detí môže mať komplikovaný priebeh s potrebou hospitalizácie a intenzívnej starostlivosti na špecializovanom oddelení, vrátane liečby kyslíkom a nastavením na pľúcnu ventiláciu. Aj ochorenie dieťaťa môže skončiť úmrtím.

Existuje aj u detí postcovidový syndróm?

Po ochorení na covid-19 môže mať dieťa dlhodobé ťažkosti označované ako long covid. Trvajú rôzne dlho a prejavujú sa na rôznych orgánových systémoch, nevynímajúc psychiku dieťaťa. Okrem toho u detí v súvislosti s ochorením a nákazou vírusom covid-19 pozorujeme závažné multisystémové zápalové ochorenie, ktoré postihuje jeden alebo viac životne dôležitých orgánov (srdce, obličky, pľúca, pečeň), vedie k multiorgánovému zlyhaniu a aj napriek intenzívnej liečbe môže skončiť smrťou dieťaťa.

„Očkovanie chráni zdravie

a životy očkovaných jedincov,

ale prináša prospech aj jedincom

v okolí očkovaného.“

Môžem nakaziť svoje dieťa covidom, ak som očkovaný?

Aj očkovaný človek sa môže nakaziť vírusom covid-19. Príčiny sú rôzne. Nie je to časté, ale môže sa to stať. Záleží od infekčnej dávky, ale platí, že aj očkovaný rodič môže svoje dieťa nakaziť. Je to samozrejme menej pravdepodobné, než že dieťa nakazí ktorýkoľvek neočkovaný človek.

Je bezpečné dať zaočkovať dieťa nad 12 rokov?

Vakcíny, ktorými sa očkujú deti vo veku 12 – 16 rokov (získané technológiou mRNA), sú u detí a adolescentov bezpečné a dobre tolerované. Klinické štúdie pred zavedením očkovania v tejto vekovej kategórii nepreukázali žiadne závažné nežiaduce účinky. Nikto nespochybňuje, že v malom počte prípadov boli pozorované zápaly srdca a osrdcovníka (12,7 prípadov na 1 milión podaných dávok). Príznaky nastali do 7 dní po aplikácii vakcíny, deti boli zväčša hospitalizované, priebeh ochorenia bol mierny, väčšina detí sa rýchlo zotavila. Nie je známy žiadny prípad úmrtia.
 

Je kolektívna imunita ten najlepší spôsob, ako ochrániť deti do 12 rokov pred covidom?

Kolektívnu imunitu musíme najskôr dosiahnuť a to sa nedá inak ako očkovaním. Obmedzí sa tým tiež cirkulácia vírusu v detských kolektívoch a zníži sa možnosť vzniku a šírenia nových variantov vírusu. Očkovanie chráni zdravie a životy očkovaných jedincov, ale prináša prospech aj jedincom v okolí očkovaného. Len vďaka očkovaniu môžeme dúfať v normálne fungovanie spoločnosti, vrátane kolektívov detí a ich návratu do škôl. Všeobecné kontraindikácie očkovania platia aj pre očkovanie proti covidu-19. Neočkujeme deti s akútnym ochorením, hlavne teplotou, alteráciou celkového stavu, hnačkou, vracaním. Neočkujeme deti, ktoré majú v anamnéze závažnú alergickú reakciu na niektorú zložku očkovacej látky. Deti s chronickým ochorením je potrebné očkovať proti ochoreniu covid-19 hlavne preto, že toto ochorenie môže zhoršiť priebeh základného ochorenia u dieťaťa. Očkujeme ich samozrejme v období remisie, upokojenia, priaznivého priebehu a stabilizácie základného ochorenia. Niektoré deti kvôli chronickému ochoreniu v danej chvíli a možno aj dlhodobo alebo nikdy nemôžu by očkované. Práve im pomôžu všetci ľudia z ich okolia, ktorí sa nechali alebo nechajú zaočkovať, vrátane detí, ich kamarátov a spolužiakov, súrodencov. Vysoká zaočkovanosť okolia zníži riziko cirkulácie vírusu v komunite a tým aj možnosť nakazenia týchto krehkých a ohrozených detí.

Je očkovanie najlepšou ochranou pred nakazením sa covidom?

Očkovanie je najlepšou a jedinou možnosťou, ako zabrániť alebo minimalizovať možnosť ochorenia touto závažnou infekciou. Všetky ostatné opatrenia: dobrá výživa, zdravý životný štýl, dodržiavanie protiepidemických opatrení majú svoj význam, ale nikto nemôže žiť trvale zavretý v bubline, vždy niekoho stretávate, a preto nie je možné takto zabrániť ochoreniu.

Rozhovor vyšiel v novinách Zdravé Kysuce vytlačených 26. 8. 2021 v náklade 30.000 kusov, ktoré boli v priebehu septembra roku 2021 distribuované do domácností na Kysuciach.